• Świetlica szkolna, do której uczęszcza 87 uczniów, jest czynna od 7.30 do 8.30 i od 12.05 do godziny 15.20.
        Świetlicę  prowadzi p. Małgorzata Urbanowicz, p. Anna Michałowska, p. Michał Smokowski i p. Emilia Sajnaga.

        Opiekę nad uczniami podczas dowozu dzieci autobusem sprawuje p. Anna Rekuć.