• Święto Niepodległości 2018

          • 9 listopada 2018 r. Społeczność Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich uroczyście obchodziła Święto Niepodległości. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w szkolnym międzyklasowym konkursie na plakat z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod patronatem Dyrektora szkoły. W trakcie wykonywania plakatu śpiewali pieśni patriotyczne. Z każdej sali płynęły bliskie sercom Polaków melodie.  Kolejnym punktem dnia był udział w ogólnonarodowej formie uczczenia 100-lecia niepodległości i odśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” – dokładnie o godz. 11.11. Później młodsi uczniowie poznali legendy o początkach państwa polskiego, przygotowali prace plastyczne na szkolny wernisaż „Nasza Niepodległość”. Najstarsze klasy w szkole wzięły udział w happeningu „Żywa flaga”. Społeczność szkolna obejrzała przedstawienie „Lekcja historii – Droga do niepodległości”.