• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Procedury w sprawie funkcjonowania szkoły w trakcie pandemii koronawirusa
      Oświadczenie rodzica

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

              W związku z pandemią koronawirusa w Polsce nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Spotkania klas ze swoimi wychowawcami  odbędą się o godz. 900 według poniższego schematu. Do szkoły uczniowie wchodzą wyłącznie z założoną maseczką zakrywając nos i usta oraz odkażają ręce przy wejściu do budynku – po wejściu do sali będą mogli ją zdjąć. Wychodząc z sali powinni ponownie ją nałożyć.

                Uczniowie klas ZWP, 0P, 1, 2 oraz 3 spotykają się ze swoimi wychowawcami na boisku za budynkiem szkoły (w razie niepogody) udają się do wyznaczonej sali. Rodzice nie wchodzą do szkoły i oczekują na swoje dzieci w tym samym miejscu, z którego odebrała je wychowawczyni.

      Każdy rodzic/opiekun przebywający na boisku szkolnym dezynfekuje ręce (nakłada rękawice jednorazowe) oraz zakłada posiadaną maseczkę, chustę, przyłbicę lub półprzyłbicę zakrywając  usta i nos.

      Uczniowie dowożeni szkolnym autobusem. Godzina przywozu i przystanki tak jak w poprzednim roku szkolnym, o godzinie 10. 00 uczniowie zostaną odwiezieni do domu.

      Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego